Saturday, April 4, 2009

RENUNGAN...


Takutlah pada Allah dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh manusia dan janganlah kamu takut kepada manusia dalam melaksanakan perintah Allah. Ketahuilah bahawa Allah SWT berkuasa untuk melindungi kamu daripada kemarahan manusia yang tidak berkuasa melindungi kamu daripada kemurkaan Allah


Ya Allah, ampunilah untuk kami dosa-dosa kami dan kejahilan kami dan sifat melampau dalam urusan kami, dan Engkau lebih mengetahui daripada kami..
Ya Allah, ampunilah kami dalam usaha kami, dan gurau senda kami, dan kesalahan kami, dan kesengajaan kami, semua itu di sisi kami..
Ya Allah, ampunilah untuk kami apa yang telah kami kerjakan dan apa yang akan datang dan apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami zahirkan, tidaklah Engkau melainkan lebih mengetahui dengannya daripada kami, Engkaulah yang Terawal dan yang Terakhir dan Engkau berkuasa atas setiap sesuatu..


No comments: